Om Malmö Pile

Högen – The Pile – är en komposition, en konstnärlig sammanställning, av material om Malmö gjord 2000-2005. Materialet är indelat i två huvudkategorier; Malmö om Malmö och Andra om Malmö. Malmö om Malmö består framförallt av trycksaker utgivna och distribuerade av Malmö Stad till medborgarna och andra intressenter. Andra om Malmö innehåller material som har producerats av exempelvis företag, studenter och journalister om och för Malmö.

Åren kring millenieskiftet framstod som en tid präglad av många genomgripande omvandlingar och omfattande förändringar i Malmöregionen. Stadens logotype förändrades och skyltarna i staden byttes ut, nya stadsdelar planerades och byggdes, bron mellan Malmö och Köpenhamn med den anslutande yttre Ringvägen konstruerades, en rad större byggnader planerades och uppfördes, stora delar av Malmö Hamn började administreras genom företaget Copenhagen Malmö Port och hamnen blev svårare att tillträda, Malmö Metro (Citytunneln) började byggas.

Dessa omvandlingar påverkade alla som vistades i Malmö.Vi upplevde det som att vi befann oss i en samtidigt både abstrakt och reell situation. Under denna tidsperiod observerade vi och förde en dialog med varandra och andra hur beskrivningar av städer produceras.

Insamlingen av material gjordes först av Annelie Nilsson, Sara Ericsson och Cecilia Wendt. På tre adresser i staden växte olika högar av material vilka efterhand slogs ihop till en gemensam. Denna nya större Hög blev svårare att överblicka. Därför kategoriserades den och gjordes sökbar. Därmed blev det också möjligt att offentliggöra Högen, som Malmö Pile. I samband med Malmö Gallerinatt 2012 blev Högen ett vandrande arkiv i samarbete med Konstfrämjandet. Till detta evenemang producerades också ett visuellt index där högens alla första sidor scannades in och skrevs ut som spiralbundna häften i tre exemplar.

Högen är sorterad i följande kategorier: a) Malmö om Malmö b) Andra om Malmö c) Konst d) Malmö om transport i Malmö/Andra om transport i Malmö e) Malmökartor av Malmö/Malmökartor av andra f) Säkerhet g) Malmö om boende i Malmö/Andra om boende i Malmö h) Grönområden i) Tidtabeller j) Integration k) Malmö om mat i Malmö/Andra om mat i Malmö l) August Palm m) Malmö om hamnen i Malmö/Andra om hamnen i Malmö n) Malmö om brofästet i Malmö/Andra om brofästet i Malmö o) Vollsjö p) Skolor q) Värnhem r) omorganiserat till f) (säkerhet) s) Militär t) Limhamn/Slottsstaden.

Under arbetet med Högen besökte vi Stadsarkivet, vilket kom att påverka hur vi samlade och sedan även strukturerade Högen. Stadsarkivet blev tidigt vår utgångspunkt och referens för hur material bevaras, sorteras och historiseras. Vi förde också samtal med bibliotekarier som föreslog kategorisering utifrån subjektiv orientering så att vi själva skulle kunna använda Högen. Då Högen därefter aktiverats har subjektiv orientering varit vår metod tillsammans med ständig förhandling över Högens organisering och användningsområde.

Insamlandet av nytt material skedde ofta i samband med utställningar dit Högen inviterats men tillkom också genom vandringar, cykelturer, bilåkande, kollektivresor med buss, flygbåt och tåg. Några av kategorierna som till exempel h) Grönområden blev även motivation för offentliga konstprojekt.

Ett antal personer har bidraget till verket, men de huvudsakliga deltagarna är Sara Ericsson, Annelie Nilsson, Cecilia Wendt, Gunnar Sandin och Jeuno J.E Kim. Vi vill speciellt tacka bibliotekarierna Birgitta Aspelin och Inga-Lill Aspelin.

Efter 2005 hittade vi den information vi sökte som digitala pdf:er och vi beslutade därför att sluta samla in tryckt material. Vi slutade även att samla ting. De tidigare insamlade tingen överlämnas inte till Stadsarkivets samlingar på grund av udda format. Malmö Pile (det material som får plats i A4 boxar samt ett exemplar av visuellt index) överlämnas till Malmö Stadsarkivs samlingar under hösten 2014.

Denna beskrivande text om Malmö Pile placeras i den nyupprättade kategorin v) metod och arkiv. Denna kategori öppnas härmed även för andras beskrivningar av arkiv men även för texter om presentations- och insamlingsmetoder.

Tankar kring hur man bör använda detta arkiv:
Malmö Pile kommer antagligen att omorganiseras av Stadsarkivet i Malmö. Kategorierna i Malmö Pile är ursprungligen sorterat i 19 stycken A4-boxar. (Den ursprungliga organiseringen av Högen framgår av visuellt index.) Dock har Högen ett krav på Högens nya användare och det är att materialet inte får användas i kommersiella syften. Dessutom önskas det att Högen försvinner från Malmö stadsarkiv om detta i framtiden administeras som privat egendom.

__

 

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: